Các thì trong tiếng anh - cách dùng, cách nhận biết

I. Thì hiện tại đơn - Simple present tens

- Khái niệm: dùng để diễn tả sự việc xảy hiển nhiên, một thói quen được lặp lại hàng ngày.

- Dấu hiệu nhận biết: 

+ Trong câu thường có các trạng từ như:

- often: thường, hay...

- always: luôn luôn

- somtimes: thi thoảng

- never: không bao giờ

- usualy: thường

- generally: thường thường

- regularly: thường xuyên

- frequently: thường xuyên

- everyday / week / night / year…: hằng ngày / tuần / đêm / năm…

- Một thói quen hằng ngày

I often eat Pho at morning everyday.(Tôi thường ăn phở vào buổi sáng hằng ngày)

- Một sự thật hiển nhiên

The Sun rises in the South