Nickname: Ken92

hokien1992@gmail.com

Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn.

Thông tin

First Name : Hồ

Last Name : Kiên

Country : VietNamese

Birthday: 19 November 1992

Occupation : Developer phun sờ tách

Email : hokien1992@gmail.com

Mobile : (+84) 0329 084 716

Phone : (+84) 0329 084 716

Skill

Backend : PHP, Nodejs, .Net Core, Python

Frontend : Reactjs, Vuejs, HTML, CSS, JS

Kinh nghiệm làm việc

From : 2016

To : 2092

Education

Bách khoa Aptech

 

Sở thích

Thích : Thích ăn và ngủ

Phụ : Hát hò, đá bóng, ...