Tìm hiểu về java

1. Java là gì?

- Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến được tạo ra từ năm 1995.

- Java được sở hữu bởi Oracle, đã có hơn 3 tỷ thiết bị chạy bằng java

- Nó dùng cho: 

  • Mobile applications (specially Android apps)

  • Desktop applications

  • Web applications

  • Web servers and application servers

  • Games

  • Database connection

  • And much, much more!

2. Tại sao lại dùng Java?

- Java làm việc được các platform khác nhau (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc.)

- Java là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

- Dễ học và dễ sử dụng

- Là open-source và miễn phí

- Nó an toàn, nhanh và mạnh mẽ

- Nó có cộng đồng lớn sử dụng và phát triển

- Là một ngôn ngữ hướng đối tượng mạng lại cấu trúc rõ ràng cho các chương chình và cho phép tái sử dụng và giảm thiếu được chi phí

- Vì Java gần giống với C++ và C# nên lập trình viên dễ dàng chuyển sang Java hoặc ngược lại

Từ khóa:

Danh sách bài viết

  1. Tìm hiểu về java